CCtools - Krmítko

cct_plnicka_parametru_32x32     Hromadné párování parametrů a jejich hodnoty z Excelu.

 

Nástroj Krmítko umožňuje efektivně a hromadně importovat data do projektu.

cct-krmitko-vybraniexceluamigracnihoparametru

Za pomoci Krmítka vyberte v prvním kroku předem vytvořený .xlsx soubor, v jehož prvním řádku jsou vypsané názvy parametrů. V ostatních řádcích jsou napsané jejich hodnoty.

V druhém kroku si zvolíme Instanční parametr, na základě kterého se nám zbylé parametry budou párovat. Po spuštění se nám do zbylých parametrů v projektu doplní jejich nenulové hodnoty.

cct-krmitko-zdrojxlsx

 

cct-krmitko-zdrojovysoubor_rvt

cct-krmitko-

Nástroj Krmítko taktéž funguje bez nutnosti otevření projektu. Data je možné importovat hromadně do více projektů.

Před otevřením projektu, vybereme ikonu v levém horním rohu .Zobrazí se výchozí pohled. Otevřeme nástroj, ve kterém přibyla možnost výběru složky pro převod. Vybereme složku, ze které se načtou všechny požadované projekty. Po spuštění nám krmítko doplní všechny nenulové hodnoty do vybraných projektů.

cct-krmitko-nadsoubormi

cct-krmitko-plnickanadsoubormi_2_

 

Zpět do obchodu