CCtools - Pojmenovat okruhy

cct_pojmenovat_okruhy_1     Vytvoří rezervy a libovolné pojmenování okruhů, možnost několika předpon a přípon na jeden rozvaděč.

Samotná ikona aplikace má na CCTools jen On/Off funkci. CCTools si ale pamatuje při zavření poslední stav. Stačí ji jednou zapnout a poté není nutné se o ni nadále starat. Nástroj je zapnutý, pokud je ikona modrá.

cct_pojmenovat_okruhy_2

Samotné editační okno nástroje se vyvolá až s vytvořením elektrického okruhu. Ten se vytvoří označením prvku s konektorem elektro a kliknutím na jeho ikonu (karta Upravit) například Napájení.

cct_pojmenovat_okruhy_3

Okno nástroje Pojmenovat okruhy je vyvoláno před ukončením vytváření okruhu. Je zde tedy možno definovat rozvaděč přímo pod rolovacím menu Vyberte panel. Toto menu zobrazuje panely ve formátu:

Název panelu (rozvaděče v R2018 a novější); Podlaží; Číslo prostoru; Název Prostoru.

Pozn.: Je vhodné ve vlastnostech rozvaděče parametr Název panelu vyplnit, jinak bude v rolovacím menu pouze Název typu rodiny a Údaje o elektroinstalaci.

cct_pojmenovat_okruhy_4

Rozvaděč, na který mají být rodiny elektro napojeny, je vhodné vybrat jako první, aby mohla aplikace sama vyhledávat poslední volnou pozici. Vyhledávání volných pozic funguje dle zvolených předpon a přípon. Pokud bude zaškrtnuta možnost Kontrolovat pouze předpony vyhledávání posledních pozic bude závislé pouze na Předponě. Vyhledávací funkce je zapnuta pouze v režimu Automaticky.

Ta poté vyhledává poslední volnou pozici nebo ji může uživatel definovat dolní limit pomocí Poslední číslo od. To v praxi umožňuje mít několik řad např. 0-100 a další řadu 101-200.

Možnost Vlastní poté kontroluje pouze duplicity. V tomto případě vyskočí chybová hláška.

cct_pojmenovat_okruhy_5

Okruhy lze ale také upravovat a přejmenovávat. Úprava okruhu je ovládána pomocí stejného okna jako při tvorbě nového okruhu. K vyvolání okna dojde označením již existujícího okruhu pomocí TAB. Poté se zobrazí na kartě Upravit ikona nástroje Pojmenovat okruhy.

cct_pojmenovat_okruhy_6

Zpět do obchodu