CCtools - Automatické ukládání

automaticke_ukladani_32x32     Automaticky uloží projekt podle nastaveného intervalu.

 

Často se stává, že projektant při výzvě k uložení klikne na Storno místo uložení, protože teď „tohle“ musí dodělat… a ukládání odkládá celý den. Potom se mu však může stát, že Revit spadne a celodenní práce je pryč. Abychom těmto ztrátám předcházeli, je tu nástroj Automatické ukládání, který slouží k automatickému ukládání projektu. Projekt se ukládá po uplynutí námi zvoleného intervalu v nastavení aplikace. Interval ukládání lze nastavit podle vlastních potřeb a naleznete jej v Nastavení.

automaticke_ukladani_1

  • Pokud je Automatické ukládání zapnuto, kolečko u ikony se zbarví červeně a bude modře podsvíceno. Pokud není zapnutá, kolečko bude bílé.
  • Automatické ukládání je vždy vypnuto v Editoru rodin.
  • Pokud otevřete projekt v novější verzi Revitu, než byl naposled uložen, Automatické ukládání bude vypnuto. Nemusíte se tedy obávat upgradu projektu na vyšší verzi bez Vašeho vědomí.

Zpět do obchodu