CCtools - Celková plocha místnosti

cct_podlaha_32x32     Nástroj vypočítá plochu místností.

 

Často je v projektu potřeba vykázat plochu místností včetně výklenků ve stěnách. Nástroj Celková plocha místnosti vypočítá plochu místností včetně nik ve stěnách, v zárubni dveří a také plochu až k rámu okna. Celkovou plochu zapíše do vybraného parametru.

Nástroj stačí pustit pouze jednou, pak běží na pozadí a při změnách se se hodnota parametru automaticky aktualizuje.

cct-plocha_mistnosti

  • Kliknout na ikonu nástroje Celková plocha místnosti
  • V časti jedna se zvolí parametr místnosti, do kterého se uloží výsledná plocha
  • V části dva zaškrtneme, co chceme započítávat do výsledné plochy. U oken je navíc možnost volby maximální výšky parapetu v milimetrech. Pokud je parapet u okna výš, plocha takového okna se nezapočítá do celkového výsledku.
  • V části tři se zvolí parametry, ze kterých program čte plochu vymezenou dveřmi/oknem. Přičemž platí, že plocha dveří/oken je rozdělena na dvě časti. Část 1 je plocha ve směru otevírání (viz obrázek).

cct-plocha_mistnosti-2

Zpět do obchodu