CCtools - Duplikovat výkres

duplikovat_vykres_32x32     Vytvoří kopii výkresu včetně pohledů a tabulek.

 

duplikovat_1

Pomocí tohoto nástroje máte možnost Duplikovat výkres na kterém se aktuálně nacházíte, nebo Duplikovat výkresy a tím provést hromadnou duplikaci výběrem listů v zaškrtávacím menu.

Vytvoření zcela duplicitního výkresu obnáší vytvoření nového výkresového listu, duplikaci všech pohledů nacházejících se na výkrese (to z toho důvodu, že jeden pohled se nemůže současně vyskytovat na více výkresech) a následné umístění pohledů, tabulek, schémat, legend atd., dle původního rozvržení.

duplikovat_2

Celý tento proces je nástrojem zautomatizován. Kopie pohledů jsou pojmenovány ve formátu <původní název>_Copy.

Pokud pohledy obsahují projektový parametr Typ pohledu, po vytvoření kopie dojde k zapsání informace o kopii do tohoto parametru. Lze tak pomocí Organizace prohlížeče roztřídit pohledy v Projektovém prohlížeči.

Nové výkresy lze potom dále upravovat bez závislosti na původních.

Zpět do obchodu