CCtools - Generátor bytů

generator_bytu_32x32     Vytvoří sestavy výkresů pro jednotlivé bytové jednotky.

Nástroj slouží k vytvoření výkresů jednotlivých bytových jednotek z bytového komplexu, např. pro marketingovou dokumentaci. Díky tomuto nástroji je tato činnost daleko jednodušší a především rychlejší, než kdyby projektant vytvářel výkresy ručně.

 

V nástroji si můžeme zvolit různé parametry podle kterých se nám budou jednotlivé bytové jednotky generovat (např.: číslo bytu, …). Nástroj funguje pouze jste-li v půdorysném pohledu. Po klepnutí na Generátor bytů se otevře tabulka, ve které si zvolíte pro které bytové jednotky chcete generovat výkresy.

Další nastavení:

  • Parametry a číslování … můžeme vybrat až čtyři parametry podle kterých budeme rozlišovat jednotlivé byty. V případě, že obsah parametru je již složen z názvu čísla bytu a čísla místnosti, můžeme první část z názvu zíkat pomocí oddělovače, který vložíme za parametr.
  • formát … vybíráte pouze výšku papíru (pravým tlačítkem myši přidáte rozměr), šířku nevolíme, je určena délkou role plotru, na kterém budeme tisknout. Také si můžete nastavit, jestli se nám velikost výkresu zaokrouhlí na mm nebo se bude přizpůsobovat na velikost celé A4, tzn. násobku šířky papíru A4.
  • razítko (rozpiska) … musí být vytvořeno předem
  • poloha půdorysu … určuje zarovnání půdorysu na výkresu. Lze si také určit, jestli se má půdorys otáčet (vodorovně, svisle).
  • tabulka … určíte tabulku, ze které se vytvoří tabulka pro bytovou jednotku. Tabulka musí obsahovat všechny místnosti v projektu a též všechny parametry, které byly použity pro definici bytových jednotek.
  • nastavení schématu … v tomto nastavení si určujeme velikost schématu bytového komplexu a jeho odsazení od vnějších okrajů výkresu. Velikost i odsazení si musíme zvolit. Ve vygenerovaném výkresu bude ve schématu daná bytová jednotka vybarvená šedě.
  • Legenda … v tomto nastavení si můžeme zvolit legendu a umístit jí .

Další nastavení můžete provést manuálně popřípadě převzít z aktuálního pohledu (měřítko, úroveň detailu, …).

 

cct-generator_bytu_1

cct-generator_bytu_2

  • Vytvoření instančních parametrů Výška a Délka pro razítko (rozpisku). Příklad razítka je přichystán v šabloně.

Návod na upravení razítka: V prohlížeči projektu zvolte Výkres > nový výkres a v tabulce, která se nám zobrazí vybereme předpřipravené razítko. Poté jej označte a klepněte na Upravit rodinu – Typy rodin – Nový parametr – název Výška, disciplína Délka, tento parametr musí být instanční. Stejně přidáme i parametr Délka. Upravené razítko načteme do projektu. Tyto parametry ovlivňují velikost výkresu. Počáteční bod razítka musí být v pravém spodním rohu.

Zpět do obchodu