CCtools - Importovat Excel

import_32x32     Import XLSX tabulky do výkazu nebo tabulky stylů.

 

Aby došlo ke správnému propsání informací do prvků v projektu, musejí být splněny tyto podmínky:

  • Sloupce v Excelu musí mít pořadí totožné s pořadím sloupců ve výkazu .
  • Ve výkazu je třeba mít připravený rastr stejné velikosti jako ve zdrojovém .xlsx souboru (za pomoci importu není možné v Revitu přidávat sloupce ani řádky!).

 

importovat_excel_1

Za pomoci Importovat běžný excel máte možnost vložit do modelu data předem připravená v tabulkovém editoru mimo prostředí Revitu.

Před samotným importem je nutné v dialogovém okně vybrat Pořadí listu pro import nebo zvolit Stejný název listu a výkazu. (Vytvořený pomocí Hromadný export), to definuje který z listů je zdrojem v případě, že soubor obsahuje více než jeden list.

Do pole Počet řádků neobsahující data je nutné napsat kolik řádků zabírá hlavička a případné prázdné řádky. Na obrázku níže by pro korektní import měla být hodnota Počet řádků nastavena na 5.

importovat_excel_2

Chcete-li využívat import do tabulky stylů, které nemají přiřazeny ID, použijte vždy možnost Importovat běžný excel !

Pokud jste .xlsx soubor vytvořili za pomoci nástroje Hromadný export, byla výstupem tabulka, jejíž první sloupec obsahoval ID jednotlivých elementů, využijte možnosti Importovat Excel exportovaný přes Hromadný export s možností Připravit pro import . Jedná se o nejspolehlivější způsob, jakým lze data přidávat/modifikovat, prvky jsou párovány s importovanými informacemi pomoci ID což zaručuje správnost přiřazení i v případě, že by bylo oproti exportu změněno například pořadí řádků.

V posledním kroku určíte pomocí tlačítka Procházet cestu ke zdrojovému souboru, který je poté připraven k načtení pomocí Importovat.

Zpět do obchodu