CCtools - Kótovat potrubí

popsat_kotovat_preklopit_32x32_kotovat     Kótování VZT potrubí (skutečná nebo zaokrouhlená délka).

 

Slouží k okótování VZT potrubí v aktuálním pohledu.

Kótovat lze dvěma způsoby:

  • Skutečnou délku potrubí.
  • Kóta bude zaokrouhlena podle pravidel v nastavení.

Nástroj Kótovat potrubí, lze použít dvěma způsoby.

  • Nad aktivním pohledem okótuje všechny potrubí, v případě, že uživatel neoznačil žádnou specifickou část.
  • Pokud uživatel označí nějakou část potrubí, tak se okótuje pouze ta.

Po vyvolání nabídky můžeme zvolit typ kóty, kterým budeme potrubí kótovat. Dále odsazení od hrany potrubí pro měřítko ve kterém se bude kótování provádět. Pomocí Hranaté potrubí 1 a 2 a Kruhové potrubí 1 a 2, můžeme nastavit zaokrouhlování kótovaných úseků, viz dále. Pokud již máme prvky okótované a rozhodneme se nastavit nebo upravit zaokrouhlování, nemusíme kóty vytvářet znovu, stačí zvolit pouze Aktualizovat.

 

cct_kotovat_potrubi_1

cct_kotovat_potrubi_2

Po výběru tlačítka Hranaté (kruhové) potrubí získáte tabulku pro nastavení zaokrouhlování. U zaokrouhlování rozlišujeme potrubí na kruhové nebo hranaté. <note important>Upozornění: Ve výkazech však bude potrubí ve své skutečné délce, zaokrouhlení platí jen pro výkres. </note>

Nástroj Kótovat potrubí, stejně jako Revit , neumožňuje okótovat potrubí, které není rovnoběžné s danou rovinou zvoleného pohledu. U kót si lze nastavit styl kóty a odsazení (měřeno od hrany potrubí). Také si ke kótám můžeme přidat značku (prefix / suffix).

Funkce filtr (viz náhled), nám umožní použít rozdílné zaokrouhlování kót, na základě zapsaného textové řetězce, který se shoduje alespoň s částí daného typu.

Zpět do obchodu