CCtools - Orientace dveří

Automaticky rozliší otevíravost dveří na levé a pravé a zapíše hodnotu do parametru.

Nástroj Orientace dveří doplňuje funkcionalitu Revitu o rozlišení otevíravosti dveří na levé a pravé. Zjištěnou hodnotu pak zapíše do sdíleného textového parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ, kterou je možné vypsat v klasickém výkaze dveří, ale také v popisce na výkrese.

cct_nastroje_orientace_dveri_1

Nástroj Orientace dveří nemá vlastní ikonu, je však součástí CCtools a aktivuje se tehdy, pokud jsou do projektu načteny alespoň jedny dveře obsahující sdílený parametr PRAVÉ NEBO LEVÉ. Dveře, které tento parametr neobsahují, nástroj nekontroluje.

Výsledná hodnota parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ je závislá na nastavení uvnitř každé rodiny dveří. Jedná se o parametry typu ZKRATKA DVEŘÍ LEVÉ a ZKRATKA DVEŘÍ PRAVÉ. Pro označení pravé či levé varianty dveří tak lze zapsat libovolný textový řetězec (standardně „L“ a „P“, ale také například „DL“ a „DP“ pro dvoukřídlé varianty nebo lze takto řešit i jazykovou mutaci dokumentace - např. v angl. „L“ a „R“).

Ke změně hodnoty v parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ (tedy i ke změně v bublině) dochází okamžitě při změně otevíravosti dveří.

 

cct_nastroje_orientace_dveri_2

Rodina dveří musí být ve výchozím nastavení v rodině nastavena jako levé, otevřené do exteriéru. Dále musí obsahovat ovládací prvky na změnu orientace.

Rodina dveří musí obsahovat parametry:

  1. PRAVÉ NEBO LEVÉ … Sdílený instanční parametr, typ parametru Text.
  2. ZKRATKA DVEŘÍ LEVÉ … Parametr rodiny – Typ, typ parametru Text.
  3. ZKRATKA DVEŘÍ PRAVÉ … Parametr rodiny – Typ, typ parametru Text.

cct_nastroje_orientace_dveri_3

Parametry je možné definovat v Nastavení.

 

Zpět do obchodu