CCtools - Popsat potrubí

popsat_kotovat_preklopit_32x32_popsat     Popisování přírub na VZT potrubí podle typu potrubí (kruhové, hranaté).

 

Nástroj slouží k pohodlnějšímu popisování přírub na vzduchotechnickém potrubí. Příruby jsou standardně (bez použití CCtools) popisovány pomocí popisky, která obsahuje dva typy: Kruhové a Hranaté. Projektant si musí být vědom toho, jaký tvar potrubí popisuje a podle toho volí odpovídající popisku. Popisku dále musí ručně umístit do místa, kde je na potrubí spoj (příruba). Jedná se o proces poměrně pracný. Nástroj Popsat potrubí vybírá typ popisky zcela automaticky a umístí ji na správnou pozici (na přírubu).

cct_popsat_potrubi_1

Nástroj lze nastavit podle vlastích potřeb. Můžete si určit, jestli se popiska bude vkládat na oba konce nebo jenom na jeden konec (ten, ke kterému kliknete blíže) potrubí.

Potrubí lze popisovat dvěma způsoby, a to buď po jednotlivých potrubích, nebo lze automaticky popsat označený úsek. Popiska se podle zvoleného měřítka pohledu a velikosti potrubí vkládá buďto Vždy vně na odkazovou čáru potrubí, nebo Dovnitř (pokud lze). Pro případ, že popisku nebude možné umístit dovnitř, volíte v dalším řádku druhou volbu umístění popisky.

Pokud se popiska vloží vně, ale na nevhodnou stranu potrubí, lze ji rychle ozrcadlit na opačnou stranu potrubí pomocí nástroje Překlopit popisku.

 

cct_popsat_potrubi_2

Poznámka: Pokud se nám na popisce zobrazuje symbol mm, je třeba jej vypnout. To uděláme tak, že přejdeme na kartu Správa > Jednotky projektu > Disciplínu změníme na Vzduchotechnika > Velikost potrubí > Symbol jednotky > žádný.

cct_popsat_potrubi_3

 

Zpět do obchodu