CCtools - Povrch místnosti

cct-povrch_mistnosti_32x32     Vypíše povrchové úpravy stěn, podlah, stropů a sloupů do parametru místnosti Povrchová úprava.

Nástroj Povrch místnosti zapíše:

 • název podlahy do parametru místnosti Povrchová úprava podlahy,
 • název stropu do parametru Povrchová úprava stropu,
 • název stěny do Povrchové úpravy stěny.

 cct-povrch_mistnosti_1

Hodnoty těchto parametrů pochází z parametrů:

 • Model,
 • Komentáře k typům,
 • Označení typu nebo
 • Označení dle volby v Povrch místností: Nastavení.

Pokud se v dané místnosti nachází více podlah či stropů, zapíší se do parametrů všechny názvy oddělené znakem, který je ve výchozím stavu nastaven na „|“ .

 

 1. V nastavení Výpočty ploch a objemů nastavit možnost Plochy a objemy.
 2. Přidání parametrů (pokud je v místnosti sloup nebo byl použit nástroj Malba).
 3. Nastavení nástroje – OK.
 4. Nástroj Spustit dvěma způsoby
  1. nad pohledem bez žádné vybrané místnosti – aktualizace se provede pro všechny místnosti viditelné v daném pohledu
  2. spuštění s označenými místnostmi – aktualizují se pouze parametry označených místností

cct-povrch_mistnosti_2

 

Pokud si přejete s označením typu vypisovat i označení, aktivujte v nastavení volbu Přidat označení a nastavte pro hodnoty vykazovaných parametrů oddělovač.

Pokud k zanesení informací o povrchových úpravách používáte nástroj Malba, lze také Přidat malbu. Informace, se tentokrát nečerpají z žádného z výše uvedených parametrů, ale z Klíčové poznámky materiálu použitého k malbě. Stejně tak se informace nezapisují do parametrů místností Povrchová úprava stěny/stropu/podlahy, ale do parametrů FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY/STROPU/PODLAHY, které je třeba si vytvořit. Nejsnáze přes Nastavení - Nastavení parametrů.

Pokud do místnosti umístíte rodinu Obklad.CC, přenesou se parametry z rodiny do parametru Povrchové úpravy stěny.

V případě, že máte v místnosti hygienického zařízení umístěnu WC předstěnu nebo modelovaný obklad pouze do určité výšky, nevepsala by se do hodnoty parametru Povrchové úpravy stěny stěna, která je za ní. Proto je možné nastavit pro jednotlivé kategorie Krok hledání, o který se bude objem místnosti posouvat a ověřovat, zda se za předstěnou nenachází další element s jinou povrchovou úpravou.

Hledat ve výklencích stěn - zakliknutím této hodnoty máte možnost nastavit hodnotu Maximálního hledání, což omezí počet kroků a zastaví tím hledání v případě, že místnost není označena systémovou rodinou stěny, podlahy nebo stropu, ale pomocí oddělovače místnosti.

 

Povrchové úpravy v legendě místností

 

Zpět do obchodu