CCtools - Prostupy

prostupy_32x32_vytvorit_vsechny     Automaticky generuje otvory do stěn a stropů v místě průniku s potrubím, trubkami nebo lávkami.

Slouží k automatickému generování otvorů nebo prostupů do stěn, podlah a stropů. Základem nástroje je rodina Prostup.CC, která obsahuje kruhovou i hranatou variantu. Nástroj Prostupy lze používat, i na stěny, podlahy a stropy v připojené externí referenci. Prostupy lze vkládat ručně i automaticky.

cct_nastroje_prostupy_1

Postup vytváření prostupů:

  1. Ruční vkládání: Rodinu Prostup.CC.rfa najdeme v naší knihovně a načteme do projektu. Příkazem Okno vybereme prostup a umístíme ho na plochu konstrukce. Prostup poté zarovnáme na střed potrubí a nastavíme mu rozměry a hloubku v panelu Vlastnosti.

  2. Vytvořit/upravit všechny prostupy: Po spuštění tohoto příkazu dojde ke kontrole všech kolizí mezi vlastním modelem a připojenými referencemi. Prostupy automaticky zjistí rozměry potrubí, hloubku stěny a přizpůsobí se. Pokud tento příkaz spustíme bez označených elementů, kontrola proběhne v celém projektu. Při výběru prvků před spuštěním příkazu, proběhne kontrola jen u námi zvolených konstrukcí. Kontrola kolizí v rámci celé stavby může trvat dlouhou dobu, proto u větších staveb doporučujeme vytvářet prostupy po částech. Při opětovném spuštění příkazu dojde nejprve ke kontrole stávajících prostupů a poté se vytvoří nové, chybějící.

  3. Vytvořit/upravit jeden prostup v tomto souboru: Tento příkaz slouží na vytvoření jediného prostupu mezi dvěma prvky, které se nacházejí ve Vašem projektu. Po aktivaci toho nástroje stačí kliknout na stěnu, kterou prvek prochází a poté na konkrétní potrubí.

  4. Vytvořit/upravit jeden prostup v tomto souboru a referenci: Tento příkaz slouží na vytvoření jediného prostupu mezi dvěma prvky, ze kterých se jeden nachází ve Vašem projektu a druhý v externí referenci.

  5. Znovu hostovat prostup: Pomocí tohoto příkazu lze stávající prostup nahradit novým, na konstrukci hostovaným prostupem.

Možnosti kopírování prostupů:

  1. Kopírovat všechny prostupy: Již vytvořené prostupy lze i kopírovat z externí reference, např.: ze Vzduchotechnického modelu do Vašeho Stavebního modelu. Tímto příkazem překopírujete všechny prostupy ze zvolené reference.

  2. Kopírovat jeden prostup: Tímto příkazem překopírujete vybraný prostup ze zvolené reference.

  3. Kopírovat pouze parametry prostupů: Z připojeného modelu překopíruje pouze parametry prostupů.

 

prostupy_32x32_kopirovat_vsechny_prostupy     Po zakótování prostupu vypíše kóta i výšku prostupu. Kolem prostupu se nám vytváří červený límec, který slouží jako ochranný prostor. Tento prvek je důležitý pro to, aby se dali řešit případné soft-kolize např.: když se potrubí jen mírně posune, ale zůstane v prostupu. Červené límce lze v případě potřeby jednoduše vypnout (mají svoji vlastní podkategorii).

Automatické vkládání: Nástroj si sám najde kolizi mezi stěnou a potrubím, sám si zvolí jestli je potrubí hranaté nebo kruhové. Automaticky vytvořené prostupy si nástroj nadále hlídá, pokud dojde ke změnám, a nástroj na prostupy bude opět spuštěn s volbou aktualizace stávajících prostupů automaticky je upraví.

 

nastavení

prostupy_nastaveni_32x32     Individuální nastavení týkající se jednotlivých kategorií prvků vzduchotechniky, domovních instalací a trubek jako jsou trubky, potrubí a kabelové lávky je rozčleněno společně s potenciálními hostitely (stěny, podlahy, stropy) prostupů do záložek v horní části okna nastavení.

 

prostupy_6

Minimální průměr trubky: [mm] pokud je tato možnost aktivní, budou trubky o průměru menším než je uvedeno v políčku ignorovány a v místech kolizí se stěnami, podlahami či stropy se nebudou automaticky tvořit ani upravovat prostupy.

Přesné zvětšení otvoru: [mm] pokud je toto políčko zaškrtnuto, je možné zvětšovat průměr prostupu o danou hodnotu. Parametr ZVĚTŠENÍ OTVORU lze poté najít a případně změnit v Panelu Vlastností jednotlivých prostupů.

Mimo Přesné zvětšení, které nerozlišuje dimenze trubek je možné nastavit v tabulce zvětšení otvoru dle rozmezí průměrů. Intervaly lze libovolně přidávat upravovat, zapínat či vypínat.
Současně lze vybrat možnost Zvětšit rozměr prostupu při spádu trubky - je-li trubka ve spádu, zvětšení bude provedeno dle o stupeň většího intervalu, než ve kterém se daná trubka nachází.

Vnější průměr / Jmenovitý průměr - určuje zda jsou výše zmiňované podmínky a pravidla porovnávány s hodnotami parametru Vnější průměr nebo Vnitřní průměr.

Zahrnout průměr izolace určuje, zda má být parametr šířka rovna průměru trubky nebo průměru trubky s připočteným dvojnásobkem tloušťky izolace.

 

prostupy_7

Jelikož potrubí máme možnost vytvářet kruhového nebo obdélníkového průřezu, je část nastavení týkající se kruhových průřezů shodná s nastavením pro trubky.

Umisťování prostupů tvořících se kolem hranatého potrubí lze omezit pomocí minimálních rozměrů Šířka a Výška. Opět máme možnost Přesného zvětšení otvoru. Tabulka s intervaly u hranaté varianty prostupů není definována, místo toho se nabízí možnost zaokrouhlovat velikost prostupů vzhledem k velikosti potrubí na 5 mm nahoru.

prostupy_9

prostupy_8     Viz nastavení prostupů pro hranaté potrubí.

 

Na všech těchto záložkách máte možnost zamezit umisťování prostupů ve stěnách, podlahách a stropech, jejichž tloušťka není větší než Vámi zvolený rozměr.

 

Při úpravách umístění nastavit aktuální rozměry potrubí. Pokud je prvek (trubka, potrubí či kabelová lávka) přemístěn, je změněn jeho rozměr nebo došlo ke změně v nastavení hodnot pro vytváření prostupů (zvětšení otvorů, zahrnutí průměru izolace,…) je možné pomocí tohoto checkboxu ovládat, zda se mají již vytvořené prostupy aktualizovat podle nového umístění prvku a zda má být brán ohled na hodnoty související s velikostí prostupů.

Ignorovat potrubí ve stěně do délky - slouží k zamezení tvorby prostupů u potrubí (trubek), které celé neprostupují stěnou, ale do stěny vcházejí. Například místo vstupu trubky do stěny, která poté pokračuje svisle ve stěně.

Lze si také nastavit, zda se mají prostupy generovat v Konstrukčních stěnách a podlahách a/nebo v Nekonstrukčních stěnách a podlahách. Mimo to, lze omezit Vytváření prostupů pouze v požárních stěnách, což je ovládáno systémovým parametrem POŽÁRNÍ ODOLNOST.

Zda se mají Vytvořit nové prostupy a/ nebo Upravit stávající prostupy (nebude-li tedy ani jedna z možností zakliknuta, v projektu nenastanou ani v případě existující kolize žádné změny. Zbývající 2 parametry dokáží vepsat informace do parametru PROFESE a POŽÁRNÍ ODOLNOST do instancí prostupů.

Rodina Prostup.CC obsahuje instanční parametr Aktualizovat, který nabývá hodnot ANO/NE. V případě, že chceme zamezit jakýmkoli aplikačním změnám v dané instanci, stačí hodnotu zmiňovaného parametru Aktualizovat nastavit na NE (resp. odkliknout).

prostupy_1

 

Zpět do obchodu