CCtools - Spojování konstrukcí

cct_spojitgeometrii_32x32     Nástroj, který automaticky spojuje kolidující a přilehlé prvky v celém projektu.

 

Tento nástroj jednoduše detekuje přilehlé nebo kolidující prvky a na základě naprogramované logiky je ve správném pořadí spojí. Momentálně spojuje kategorie Stěn, podlah, konstrukčních sloupů, stropů a střech. Kvůli již zmíněné logice, vyhodnocující pořadí spojování, je nutné dbát na čistotu modelu, definici priorit vrstev a určení toho, jestli je daná stěna konstrukční.

V tomto jednoduchém příkladu (3 stěny a 2 podlahy) by při ručním spojování bylo třeba kliknout 14x. S nástrojem Spojování konstrukcí stačí doplněk spustit a vybrat si, zda si přejete před procesem model uložit nebo ne.

cct-napoveda-spojitkonstrukce_2

 

Po dokončení akce vyskočí hned několik hlášení. První z nich je nabídka exportu textového souboru s výčtem kolizí - ten je zde pro kontrolu modeláře, jestli o dané kolizi ví a nebo je nutné ji nějakým způsobem řešit. Dále pak aplikace nabídne, jestli chce uživatel zjištěné kolidující prvky izolovat ve 3D pohledu.

 

cct-napoveda-spojitkonstrukce_1

Pravidla, na základě kterých aplikace jednotlivé prvky spojuje, jsou přehledně zobrazena v tabulce níže ↓↓↓

Spojované kategorie Spojované kategorie Jak to dělá Revit Jak fungují CCtools
Podlahy Podlahy Záleží pouze na pořadí spojování K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší.
Podlahy Stěny Podlaha ořízne stěnu podle priority Jen spojit, na pořadí nezáleží.
Podlahy Konstrukční sloupy Podlaha vždy ořízne sloup Pokud není podlaha konstrukční, po spojení aplikace dodatečně převrátí pořadí spojů.
Podlahy Podhledy Záleží pouze na pořadí spojování K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší.
Podlahy Střechy Záleží pouze na pořadí spojování K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší.
Stěny Stěny Záleží pouze na pořadí spojování Aplikace si sáhne do priority vrstvy a podle toho určí pořadí spoje (spojí vyšší prioritu s nižší). Pokud jsou hodnoty priorit obou stěn stejné, převládne konstrukční stěna.
Stěny Podhledy Stěna ořízne Podhled podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží Jen spojit, na pořadí nezáleží.
Stěny Střechy Stěna ořízne Střechu podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží Jen spojit, na pořadí nezáleží.
Konstrukční sloupy Stěny Pokud není stěna konstrukční, sloup ji vždy ořízne. Pokud je stěna konstrukční, vždy ořízne sloup Pokud je stěna konstrukční, v jakémkoliv pořadí ořízne sloup (nezáleží ani na prioritě vrstvy), což je nežádoucí. Sloupům s konstrukčními stěnami se tedy musí dodatečně převrátit pořadí spojů.
Konstrukční sloupy Podhledy Sloup ořízne Podhled Jen spojit, na pořadí nezáleží.
Podhledy Podhledy Záleží pouze na pořadí spojování K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší

 

 

Zpět do obchodu