CCtools - Symboly stoupaček

cct_symboly_stoupacek_1     Nástroj slouží k umístění odpovídajících symbolů na stoupačky.

Nástroj slouží k umístění odpovídajících symbolů na stoupačky v půdorysu, na kterém byl nástroj spuštěn. Nástroj neběží nepřetržitě na pozadí a je jej tedy nutné při změně opět spustit.

cct_symboly_stoupacek_2

V Nastavení zvolit, zda má nástroj jako horní a dolní ohraničení uvažovat Podlaží nebo Horní primární rozsah a Hloubku pohledu z Rozsahu pohledu.

cct_symboly_stoupacek_3

Nástroj obsahuje rodinu symbolů (šipek) s několika typy, pokud v projektu, tuto rodinu nemáte nástroj si ji sám načte při spuštění. Pokud chce uživatel s nástrojem používat vlastní rodinu se symboly, je potřeba, aby rodinu a její typy, pojmenoval stejně. Tedy následovně.

Šipky.CC

 • Bez šipek
 • Bez šipek_neaktualizovat
 • Šipka_Dolů
 • Šipka_Dolů_Přivzdušňovací ventil
 • Šipka_Dolů_Větrací hlavice
 • Šipka_Dolů_Směr toku nahoru
 • Šipka_Průběžná
 • Šipka_Průběžná_Směr toku nahoru
 • Šipka_Nahoru
 • Šipka_Nahoru_Směr toku dolů

Pokud program automaticky soupačce přiřadí symbol Šipka_Dolů a uživatel si jej manuálně zamění za např. Šipka_Dolů_Směr toku nahoru bude tato změna při opětovaném spušení zachována (obdobně pokud by vybral Šipka_Dolů_Přivzdušňovací ventil nebo Šipka_Dolů_Větrací hlavice).

V případě že by uživatel zaměnil symbol Šipka_Dolů za např. Šipka_Průběžná bude při dalším spušení nahrazen opět Šipkou_Dolů.

Prázdný symbol: Pokud má uživatel v projektu stoupačku na které nechce symbol a nástroj mu ho tam umisťuje stačí manuálně změnit typ rodiny symbolu stoupačky na Bez šipek_neaktualizovat.

Poznámka: Název rodiny a jejích typů, které program vyhledává, se dají upravit v Nastavení → Nastavení parametrů → Symboly stoupaček (Aby program fungoval správně musí se shodovat toto nastavení se jménem rodiny a jejích typů v projektu)

 

 • Nástroj umí ignorovat podlaží, jejichž název začíná na „Pomocné“. Slovo „Pomocné“ lze změnit v Nastavení → Nastavení parametrů → Symboly stoupaček.
 • Nástroj považuje trubku za stoupačku v případě, že prochází alespoň jedním podlažím, jehož název nezačíná na „Pomocné“.

cct_symboly_stoupacek_4

Zpět do obchodu