CCtools - Zobrazit pracovní sady

cct_ikona_zobrazit_pracovni_sady     Umožní trvalé zapnutí dočasného pohledu zobrazení pracovních sad pro všechny pohledy.

 

! Note: Nástroj pracuje s pracovními sadami, lze jej tedy využít pouze u sdílených (týmových) projektů.

 

Nástroj umožňuje trvalé zapnutí dočasného pohledu zobrazení pracovních sad pro všechny pohledy bez zbytečného a zdlouhavého zapínání pomocí ikony u každého pohledu.

Příklad: Po zapnutí této funkce, bude na každém pohledu, na který se překlikneme, automaticky spuštěn dočasný pohled zobrazení pracovních sad.

cct_nastroje_zobrazit_pracovnich_sad

Zpět do obchodu