CCtools - Poslední úprava

Vypíše informace do parametru UPRAVIL.

 

Umožňuje zobrazovat UPRAVIL, poslední úpravu daného prvku. Zobrazí se jméno uživatele a čas poslední úpravy.

Pro tuto funkci musíme přidat projektový parametr obdobně jako ve funkci Souřadnice.

Nebo pomocí Nastavení parametrů viz Nastavení.

Parametr nalezneme v panelu Vlastnosti. Pokud projektový parametr vytvoříme jako sdílený, můžeme si hodnotu zobrazit i ve Výkazu/Množství.

 

Nástroj běží na pozadí, není potřeba jej aktivovat stiskem žádného tlačítka.

Zpět do obchodu