CCtools - Souřadnice

Zapíše do parametrů aktuální souřadnice prvku od lokálního i globálního počátku.

 

Nastroj Souřadnice umožňuje zobrazení a zapsání do parametrů vzdálenosti objektů od počátků projektu tzn. od základního bodu projektu (Lokální souřadnice) a od bodu zaměření/zeměměřičského bodu (Globální souřadnice). To umožní například snadné vytvoření tabulky se souřadnicemi pilot.

Poznámka: Body si lze zobrazit po kliknutí na žárovku (zobrazit skryté prvky).

cct_nastroje_souradnice_1

Zapsání Z souřadnice u konstrukčních sloupů

Při zapisování Z souřadnice nástroj rozlišuje, zda se jedná o pilotu nebo sloup. Rozlišení piloty a sloupu provedete vyplněním kódu sestavy na hodnoty, které začínají textovým řetězce PP pro piloty a SL pro sloupy. U piloty Z souřadnice reprezentuje horní hranu, u sloupu hranu spodní.

Přidání projektových parametrů

Pro správnou funkci je potřeba vytvořit nové projektové parametry (celkem 6). Pokud nejsou obsaženy v šabloně, snadno je vytvoříte prostřednictvím Nastavení.

Aktualizace hodnot u stávajících pilot

Pokud přidáme parametry do projektu až poté, co některé piloty/sloupy vymodelujeme, jsou tyto parametry prázdné. V nově vytvořených prvcích jsou však hodnoty souřadnic okamžitě viditelné. Jak tedy doplnit prázdná hodnoty? Aktualizace souřadnic probíhá vždy při změně daného prvku, není však třeba s nimi hýbat, stačí označit všechny piloty (sloupy) a do jednoho z parametrů souřadnic vepsat libovolnou hodnotu. CCtools považují prvky za změněné a ihned zadanou hodnotu přepíší na reálnou souřadnici.

Legenda vytyčovacích bodů

Zpět do obchodu