Legenda vytyčovacích bodů

Piloty nebo sloupy v Revitu vymodelujete poměrně snadno, nativně však v Revitu nejsou parametry, které by bylo možné vykázat a tím získat z modelu SJTS-K souřadnice jednotlivých komponent ve formě výkazu.

Tento nedostatek řeší neviditelný, na pozadí běžící nástroj Souřadnice, který je součástí doplňku CCtools, ten umí zobrazit a zapsat do projektových parametrů vzdálenosti objektů od počátků pro lokální i sdílený (globální) souřadný systém. Hodnoty parametrů se automaticky aktualizují při změně polohy prvku.

 

  1. Přidáme parametry pro souřadnice (XL, YL, ZL a XL_TEXT, YL_TEXT, ZL_TEXT pro lokální, XG, YG, ZG a XG_TEXT, YG_TEXT, ZG_TEXT pro sdílený souřadný systém) prvkům pilot nebo sloupům. Parametry s „_TEXT“ v názvu jsou parametry typu dat text. Parametry bez „_TEXT“ mají typ dat „Délka“.
  2. Vepíšeme jakoukoliv hodnotu do libovolného z přidaných parametrů.
  3. Souřadnice se automaticky aktualizují při změně polohy prvku.
  4. Vytvoříme výkaz pilot se souřadnicemi.

piloty_03

Nastavení CCtools – Nastavení parametrů, na záložce Souřadnice přidáme jeden po druhém projektové parametry (lze provést i v Projektových parametrech v Revitu), které ponesou u každého prvku informace o jejich poloze a jejichž hodnoty budeme chtít zobrazit v tabulce. Lokální souřadnice XL,YL,ZL a souřadnice XG, YG, ZG reprezentující souřadnice globální (SJTS-K) – vztahující se k Bodu zaměření.

souradnice_nastaveni_parametry

Stávající piloty či sloupy parametry mají, jsou však prázdné, je třeba vyvolat aktualizaci. K tomu stačí označit všechny příslušné prvky a například do parametru XG vepsat libovolnou číselnou hodnotu, CCtools považují prvky za změněné a hodnoty automaticky doplňovaných parametrů souřadnic aktualizují = doplní reálné hodnoty.

souradnice_vlastnosti_parametry

  • Vytvoříme Nový výkaz/množství příslušné kategorie,
  • vybereme všechna požadovaná pole (identifikátor prvku a souřadnice),
  • upravíme formátování jednotek z milimetrů na metry, počet desetinných míst, případně prvky seřadíme nebo seskupíme.

souradnice_legenda

 

Zpět do obchodu