CCtools - Výška místnosti

cct_ikona_vyska_mistnosti     Vypočítá a vypíše maximální a minimální světlou výšku místnosti do parametru.

 

Nástroj Výška místnosti vypočítá a zapíše maximální a minimální světlou výšku místnosti do sdíleného projektového parametru.

cct_vyska_mistnosti_1

cct_vyska_mistnosti_2

Kontrola výšky probíhá při změně místnosti, proto máte-li v projektu již nějaké místnosti umístěny, je třeba je všechny vybrat a provést v nich změnu, například vepsáním libovolné hodnoty do jednoho z nově přidaných parametrů.

 

Nástroj běží na pozadí, není potřeba jej aktivovat stiskem žádného tlačítka.

 

Pro vykazování výšky je třeba mít vytvořeny sdílené projektové parametry s názvy (VÝŠKA MÍSTNOSTI a VÝŠKA MÍSTNOSTI MINIMÁLNÍ), pokud nejsou obsaženy v šabloně, stačí je vytvořit prostřednictvím Nastavení.cct_vyska_mistnosti_3

 

Pro to, aby byla konstrukce v rámci vyhodnocování světlé/minimální světlé výšky brána v potaz je nutné, aby byla Ohraničením místnosti, tím mohou být kategorie (Stěny, Střechy, Podlahy, Podhledy, Sloupy, LOP a Desky stavby).

V případě, že máte trámový strop bez podhledu a uvažujeme-li světlou výšku po dolní líc trámů, kde je rodina trámu v kategorii jiné než výše uvedené, pak je třeba provést změnu kategorie rodiny tak, aby parametr ohraničení měla.

cct_vyska_mistnosti_4

 

Výška místnosti

 

Zpět do obchodu