Výška místnosti

Splnění minimální světlé výšky místností je stanoveno vyhláškou o technických požadavcích na stavby, proto se můžeme v legendě místností na stavebních výkresech setkat se sloupcem uvádějícím výšku místnosti. V článku si ukážeme jak lze vypočíst výšku místnosti v Revitu a vykázat ji do výkazu místností pomocí vzorce nebo nástroje CCtools – Výška místnosti.

 

vyska_mistnosti_1

Výšku místnosti lze z hodnot přítomných v modelu získat výpočtem, známe-li objem a plochu, jedná se o snadný matematický úkon, vyžadující přidání jednoho sloupce s vypočtenou hodnotou do výkazu. Není třeba nástroje třetí strany a zároveň je zaručena aktuálnost hodnoty.

vyska_mistnosti_2

Problém nastane, pokud se v místnosti vyskytuje zalomený podhled, v takovém případě dostanete hodnoty, ze kterých je na první pohled patrné, že nejsou správné.

vyska_mistnosti_3

vyska_mistnosti_4

V sadě nástrojů CCtools najdete nástroj Výška místnosti, který automaticky zjistí a zapíše do parametru místnosti světlou výšku. Nastroj umí vypsat:

  1. Světlou výšku měřenou od líce čisté podlahy po spodní hranu nejvyšší konstrukce konstrukce, která ohraničuje místnost.
  2. V případě více výšek např. z důvodu zalomeného podhledu vypíše minimální a maximálního hodnotu.

 vyska_mistnosti_5

  1. Přidejte odpovídající parametr(y) (manuálně nebo v Nastavení CCtools).
  2. Vytvořte výkaz místností.
  3. Přidejte parametry výšky mezi vykazované pole.

 

 

Jak nástroj funguje?

Nástroj běží na pozadí, není třeba jej aktivovat stiskem žádného tlačítka. Jediné co je nutné, je přidání odpovídajících parametrů.

Kde naleznu hodnotu výšky?

Hodnota výšky se automaticky vypisuje do sdílených projektových parametrů přiřazených kategorii místnost.

  • VÝŠKA MÍSTNOSTI … Zobrazí maximální světlou výšku místnosti.
  • VÝŠKA MÍSTNOSTI MINIMÁLNÍ … Zobrazí nejnižší světlou výšku místnosti.

Jak přidat parametry?

Parametry můžete přidat standardní cestou nebo v Nastavení – Nastavení parametrů, na záložce Výška místnosti. Nezbytné je aby parametry měly stejný název.

vyska_mistnosti_6

Aplikace na již existující místnosti

Kontrola výšky probíhá při změně místnosti, proto máte-li v projektu již nějaké místnosti umístěny, je třeba je všechny vybrat a provést v nich změnu, například vepsáním libovolné hodnoty do jednoho z nově přidaných parametrů.

Konstrukce ohraničující místnost

Pro to, aby byla konstrukce v rámci vyhodnocování světlé/minimální světlé výšky brána v potaz je nutné, aby měla aktivovaný parametr Ohraničení místnosti, ten však mají pouze některé kategorie (stěny, střechy, podlahy, podhledy, sloupy, LOP a desky stavby).

vyska_mistnosti_7

Pozor si dejte v případě, pokud máte trámový strop bez podhledu, kde je rodina trámu v kategorii Konstrukční rámová konstrukce. Uvažujeme-li světlou výšku po dolní líc trámů, pak je třeba provést změnu kategorie rodiny tak, aby parametr Ohraničení konstrukce měla aktivován.

vyska_mistnosti_8

 

Kde najít minimální hodnoty světlých výšek? Minimální světlé výšky jsou uvedeny např. ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a řadě dalších souvisejících předpisů a norem.

Níže uvádíme seznam vybraných minimálních světlých výšek pro obytné budovy převzatých z publikace Stavební příručka a dokumentu Minimální světlé výšky.

vyska_mistnosti_9

Zpět do obchodu