CCtools - Zobrazit ID prvku

Vypíše do parametru ID nebo GUID prvku.

 

Umožňuje zobrazovat ID prvku a GUID prvku. Pro tuto funkci musíme přidat projektové parametry obdobně jako ve funkci Souřadnice.


Správa> Parametry projektu> Přidat.
Názvy volte:

ID_PRVKU ... pro zobrazení ID
GUID_PRVKU ... pro zobrazení GUID

Typ parametru zvolte "Číslo", "Celé číslo" nebo "Text".
Kategorii volte podle toho, které prvky chceme kontrolovat.
Parametr vytvořte jako instanční.

 

Nebo pomocí Nastavení parametrů viz Nastavení.

ID prvku nalezneme v panelu Vlastnosti. Pokud projektové parametry vytvoříme jako sdílené, můžeme si ID prvku zobrazit i ve Výkazu/Množství.

cct_nastroje_zobrazit_id_prvku

Nástroj běží na pozadí, není potřeba jej aktivovat stiskem žádného tlačítka.

 

Zpět do obchodu