CCtools nápověda

Video - praktické ukázky

Nápověda - podrobný popis funkcí

 

Obecné

Automatické ukládání

Automaticky uloží projekt podle nastaveného intervalu.

Čisti

Vyčistí vzory výplní a čar, materiály a zobrazí vyčistit nepoužité.

Duplikovat výkres

Vytvoří kopii výkresu včetně pohledů a tabulek.

Sloučit a kopírovat

Sloučí hodnoty více parametrů do jednoho textového parametru.

Hromadný export

Hromadný export výkazů do souboru TXT nebo XLS.

Importovat Excel

Import XLSX tabulky do výkazu nebo tabulky stylů.

Link Checker

Ověřuje aktuálnost externích referencí v modelu.

Zobrazit pracovní sady

Umožní trvalé zapnutí dočasného pohledu zobrazení pracovních sad pro všechny pohledy.

Ohraničení z DWG

Vytvoří oddělovače prostorů / místností podle křivek z konkrétní hladiny připojeného DWG.

 

Zobrazit ID prvku

Vypíše do parametru ID nebo GUID prvku.

 

Poslední úprava

Vypíše do parametru UPRAVIL jméno uživatele, který provedl poslední změnu a čas jejího provedení.

 

Prostor/Místnost prvku

Umožňuje zobrazovat ČÍSLO MÍSTNOSTI, ČÍSLO PROSTORU a PODLAŽÍ PRVKU, podle umístění konkrétní instance.

 

AS

Kótování otvorů

Automaticky umístí výšku otvoru a parapetu pod kótovací čáru

Generátor bytů

Vytvoří sestavy výkresů pro jednotlivé bytové jednotky.

Povrch místnosti

Vypíše povrchové úpravy stěn, podlah, stropů a sloupů.

Výška místnosti

Vypočítá a vypíše maximální a minimální světlou výšku místnosti do parametru.

Celková plocha místnosti

Započítá do plochy místnosti i plochu oken a dveří a výsledek zapíše do zvoleného parametru.

 

Orientace dveří

Automaticky rozliší otevíravost dveří na levé a pravé a zapíše hodnotu do parametru.

 

Souřadnice

Vypíše do parametrů aktuální souřadnice prvku od lokálního i globálního počátku.

 

Výška SH, HH

Automaticky dopočítá výšku spodní a horní hrany u oken a dveří.

 

 

TZB

Prostupy

Automaticky generuje otvory do stěn a stropů v místě průniku s potrubím, trubkami nebo lávkami.

VZT Výkazy

Vygeneruje VZT výkazy a nastaví nástroj Sloučit a kopírovat.

Otočit ventilátor

Otočí ventilátor nebo jiné trubní zařízení a opět napojí na konektory.

Kótovat potrubí

Kótování VZT potrubí (skutečná nebo zaokrouhlená délka).

Překlopit kótu

Překlopí kótu potrubí.

Popsat potrubí

Popisování přírub na VZT potrubí podle typu potrubí (kruhové, hranaté).

Překlopit popisku

Překlopí popisku potrubí.

Rozdělit potrubí

Rozdělí potrubí podle zadaných délek.

Spojovník

Spojí potrubí, trubky, tvarovky, příslušenství, vyústky a mechanická zařízení.

Kopírovat okruhy

Zkopíruje okruhy při kopírování elektrických elementů.

Pojmenovat okruhy

Vytvoří rezervy a libovolné pojmenování okruhů, možnost několika předpon a přípon na jeden rozvaděč.

 

Přečíslovat okruhy

Hromadně přečísluje elektrické okruhy zobrazené ve výkazu.

 

Symboly stoupaček

Přiřadí symboly na stoupací potrubí.

 

Označení stoupaček

Přiřadí popisku s označením stoupačky.

 

Koleno

Zamění 90° koleno za 2×45° kolena.

 

Odbočka

Zamění 90° odbočku za 45° odbočku a 45° koleno.

 

 
 
 
 
 
 
Zpět do obchodu